Referenties

Rode Kruis Vlaanderen

Vrijwilligerswerking efficiënter organiseren

Het Rode Kruis Vlaanderen wilde de administratieve taken van zijn 14.000 vrijwilligers automatiseren, zoals bijvoorbeeld het registreren van nieuwe leden. De vrijwilligersorganisatie ging daartoe van start met een analyse van z’n interne processen. Op basis daarvan zocht het Rode Kruis een partner die de analyse in de praktijk kon omzetten om de werking efficiënter te maken. “Cnext heeft op basis van onze analyse een self-serviceportaal geïmplementeerd. Daarmee kunnen onze vrijwilligers sneller en gemakkelijker hun administratieve taken uitvoeren”, zegt Luc Botten, directeur marketing en communicatie bij het Rode Kruis Vlaanderen. “We behalen een enorme tijdswinst.”

Betere synchronisatie

Cnext heeft een belangrijke rol gespeeld in de analyse van de gegevensuitwisseling tussen het self-serviceportaal en het CRM-systeem waarmee Rode Kruis werkt. “Het CRM-systeem wisselt gegevens uit met een hele reeks applicaties”, zegt Luc Botten. “Daarom hadden we een grondige analyse van de verschillende processen nodig. Daarnaast hebben de experts van Cnext de synchronisatie tussen onze systemen onder de loep genomen en geoptimaliseerd.”

“Ondanks de complexiteit van onze organisatie en van onze processen heeft de samenwerking met Cnext snel voor resultaat gezorgd. Het is een zeer goede ervaring geweest. De pragmatische manier waarop Cnext onze processen heeft vereenvoudigd en geautomatiseerd, heeft me gecharmeerd”, besluit Luc Botten.