Referenties

Niko

Niko vangt toenemende complexiteit van klantendiensten op

De belangrijkste uitdagingen voor Niko zijn de toenemende complexiteit van de installaties en automatiseringsprojecten. Dat zorgt voor meer complexe vragen aan de service desk. Daarnaast zorgt de verdere internationalisering van de business ervoor dat het organiseren van een goede klantendienst moeilijker wordt.

Analyse van de customer journey

Cnext bracht de bestaande bedrijfsprocessen van Niko in kaart, zodat het bedrijf een goed zicht had op de maturiteit en de kwaliteit ervan. Marc Cobbaut, customer service manager bij Niko: “Cnext heeft onze customer journey geanalyseerd en gekeken of alle gegevens overeenkomen met hetgeen onze klant wil. Dat heeft geleid tot enkele interne veranderingen aan onze werkwijze.”

Professioneel team, leuke samenwerking

“Ik heb de samenwerking met Cnext zeer positief ervaren. Enerzijds heb je te maken met professionals die duidelijk weten waarover het gaat en welke processen je nodig hebt. Anderzijds heb je niet te maken met de hoogdravende consultants, maar met mensen waarmee je gewoon kan praten op een gelijkwaardige manier. Een zeer mooie ervaring.”

Niko is een Belgisch bedrijf dat binnenkort zijn honderdjarig bestaan viert, vooral gekend voor schakelmateriaal en Home Control automatisering.