Referenties

Komatsu

IT op peil houden in een kleinere markt

Ondanks hun wereldwijde tweede plaats in constructiemateriaal, moet Komatsu toch al een vijftal jaar werken in een krimpende markt. Het Europese vasteland zit in de hoek waar de klappen vallen. Het betekent dat Komatsu met minder middelen tenminste evenveel moeten bereiken, ook op vlak van IT.

Versnellen en automatiseren

Komatsu heeft dit aangepakt door bedrijfsprocessen te versnellen en te automatiseren. Zo verloopt het volledige proces van order-intake tot facturatie met zo weinig mogelijk menselijke tussenkomst. “Dankzij de technologie die Cnext ter beschikking stelt, kunnen we nu de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plaats aanbieden, wat de kosten significant naar beneden haalt”, aldus Chris Borremans, CIO van Komatsu Europe. “Cnext ging bovendien zeer zelfstandig te werk bij de implementatie en hoefde geen beroep te doen op onze medewerkers.”

Van point-to-point naar centrale repository

Ook binnen de IT-afdeling werden de processen herbekeken en gestroomlijnd om sneller software te kunnen aanbieden van betere kwaliteit. “Hierdoor kunnen we vanuit IT veel sneller inspelen op de gevraagde wijzigingen aan de bedrijfsprocessen”, vertelt Chris Borremans. Cnext implementeerde ook Axerion monitoringsoftware om eventuele problemen in de informatiestromen tijdig te signaleren, waardoor een gerichte ingreep volstaat om het probleem aan te pakken.

Ontzorgen

Op vlak van EAI, het laten samenwerken van bedrijfsapplicaties, heeft Cnext bij Komatsu een groot deel van het IT-team kunnen ontzorgen. “Dit was vroeger een grote zorg voor mijn hele team, nu is er slechts één architect halftijds mee bezig”, licht Chris Borremans toe.