Referenties

Eni gas and power

Klanten Eni berekenen zelf hun maandelijkse bijdragen

Eni gas and power, een relatief nieuwe energieleverancier op de Belgische markt, wil energie eenvoudig, transparant en goed verstaanbaar maken. Om dat waar te maken, moeten ze zo accuraat mogelijk het jaarlijkse energieverbruik van elke klant kunnen inschatten. Anders dreigen ze de klant af te schrikken bij de jaarafrekening wanneer het eigenlijke verbruik veel hoger blijkt dan ze hadden ingeschat, waardoor de klant een groot bedrag extra zou moeten betalen.

De gegevens die men nodig heeft om de maandelijkse bijdrage correct te berekenen, zitten verspreid over verschillende systemen. Daarom maakte Eni een software die de optimale bijdrage in slechts enkele seconden kan berekenen. Deze tool moest bij voorkeur door de klant kunnen worden ingevuld op de website van Eni of door het callcenter.

Cnext werd gevraagd om het interne integratieteam te versterken om een simulatie van de software te voorzien, zodat op basis daarvan de bijdrage kan worden geoptimaliseerd. Cnext heeft daarvoor een software gemaakt die allerlei gegevens uit de SAP ERP-toepassing van Eni ophaalt en verwerkt. Daarnaast zijn er ook monitoring en geautomatiseerde controles voorzien om vooraf te kunnen ingrijpen bij dreigende overbelasting.

Cnext hielp Eni voorts bij het bouwen van een selfservice website, waarmee klanten eenvoudig hun maandelijkse bijdrage kunnen simuleren en aanpassen met slechts enkele klikken. Hiermee wordt het aantal binnenkomende oproepen naar de helpdesk en dus ook het budget voor ondersteuning drastisch verminderd.

Eni is een geïntegreerd energiebedrijf dat wil blijven groeien op het vlak van het vinden, produceren, vervoeren en commercialiseren van olie en gas. Het bedrijf is actief in 85 landen en telt ongeveer 79.000 werknemers. In België verkoopt en verdeelt Eni elektriciteit, natuurlijk gas en minerale producten, meer bepaald stookolie, bitumen en smeermiddelen.